ETUSIVU

UUSIN LEHTI

ARKISTO

TILAAJAPALVELU

TOIMITUS

MEDIAKORTTI
Suomen Luonto

Ajankohtaista: Neljännes ydinvoiman kannattajista vastustaa uraanikaivoksia

Ydinvoiman kannattajista noin neljäsosa (26 prosenttia) ei hyväksy uraanikaivosten perustamista Suomeen. Vastaavasti uraanikaivoksia vastustavista ihmisistä neljäsosa (27 prosenttia) hyväksyy ydinvoiman. Tulokset kävivät selville Suomen Luonnon Taloustutkimuksella teettämästä puhelinhaastattelututkimuksesta, johon osallistui 500 ihmistä.

Haastatelluista 48 prosenttia kannatti ydinvoimaa, 38 prosenttia vastusti ja 18 ei osannut sanoa kantaansa. Uraanikaivosten perustamisen Suomeen ilmoitti hyväksyvänsä 35 prosenttia vastaajista, 46 prosenttia suhtautui kaivoksiin kielteisesti. Vastaamatta jätti 19 prosenttia. (Virhemarginaali on + - 4,5 %)

Uraanikaivosvaltauksia on tehty Suomeen muutamia. Eniten keskustelua on herättänyt ranskalaisen Cogema-yhtiön Askolaan ja sen naapurikuntiin tekemä valtaus, josta kerroimme huhtikuussa. Askolassa tehdään maaperätutkimuksia, joiden tulokset ratkaisevat, eteneekö kaivoksen perustamissuunnitelma.

Uraania louhitaan eniten Siperian ja Australian syrjäseuduilla, Kanadassa sekä eräissä Afrikan maissa. Euroopassa ei ole merkittäviä uraanikaivoksia.

Kaivosten vastustus lisääntynee

Suomen Luonnon Taloustutkimuksella teettämän kyselytutkimuksen mukaan ydinvoiman kannattajista peräti 61 prosenttia kannattaa myös uraanin louhintaa Suomesta. Tuntuu äkkiseltään loogiselta: uraanin louhinta kallioperästämme hyväksytään mukisematta, ydinvoimaa käyttävälle maalle luonnollisena rasitteena. Liekö kuvio näin yksinkertainen?

Huomio kiinnittyy myös siihen yhdeksän prosentin joukkoon, joka vastustaa ydinvoimaa, mutta kannattaa silti kaivostoimintaa Suomessa. Korkean moraalin porukkaa? Siis ihmisiä, jotka ydinvoimavastaisuudestaan huolimatta ovat sitä mieltä, että Suomen kuuluu kehittyneenä maana kantaa vastuunsa uraanin louhinnasta?

Uraanin louhintaa vastustavien ihmisten määrä kasvaa vuorenvarmasti sekä ydinvoiman kannattajien että vastustajien keskuudessa, kunhan keskustelu tiedotusvälineissä lisääntyy. Toistaiseksi uraanikaivostoiminnan vaaroista ja haitoista on puhuttu vähän. Kyse on moraalisesta dilemmasta, joka Suomen on omalta osaltaan ratkaistava: kannammeko ydinvoimaa käyttävänä maana vastuumme myös uraanin louhinnasta vai pidämmekö jatkossakin oman takapihamme puhtaana Afrikan, Siperian ja Australian ja Kanadan kustannuksella?

Teksti: Juha KauppinenPALAUTE   YHTEYSTIEDOT